Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser efter folkeoplysningsloven ikke ulovlig
 
Dokument  beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft...
 
Dato for udtalelse 28-08-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland fandt ikke, at den generelle beslutning, kommunalbestyrelsen i Z Kommune traf den 24. maj 2007 angående opfyldelse af forpligtelserne efter folkeoplysningsloven, var ulovlig. Ved beslutningen havde kommunalbestyrelsen truffet beslutning om vedligeholdelse og opkridtning af fodboldbaner og øvrige procedurer for tilvejebringelse af faciliteter i tilknytning til fodboldanlæg i den nye kommune.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 01-09-2008 12:49:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017