Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Undervisningsministeriet
Udtalelser:
- Befordring af elever i folkeskolen - trafiksikk... (16. nov 2016)
- Befordringstilbud til en elev i folkeskolen (11. aug 2008)
- Beslutning ang. opfyldelse af forpligtelser eft... (28. aug 2008)
- Bornholms Regionskommune - skolebestyrelsen kom... (28. apr 2009)
- Bygningskrav til skoler (16. jan 2007)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommune. Busbefordring af skoleleever
 
Dokument  herning kommune. vedr. busbefordring af skoleel...
 
Dato for udtalelse 23-12-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at Herning Kommunes fortolkning af befordringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1, efter statsforvaltningens opfattelse ikke er i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn. En formålsfortolkning af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1, tilsiger efter statsforvaltningens opfattelse, at hvis kommunens fortolkning af udtrykket ”hjemmet eller dettes nærhed” indebærer, at barnet ikke påføres længere transporttid eller større anstrengelser end hvad der almindeligvis følger af de i bestemmelsen opstillede afstandsgrænser, har kommunen ikke handlet i strid med bekendtgørelsens regler.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 05-01-2010 10:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017