Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Aabenraa Kommune - tilskud efter dagtilbudsloven til privatinstitutioner i 2011
 
Dokument  2012-07-05.pdf
 
Dato for udtalelse 01-01-1900
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark udtaler, at kommunens anvendte beregningsmetode vedrørende driftstilskuddet ikke ses at være i strid med § 36 i dagtilbudsloven. Statsforvaltningen udtaleler endvidere, at kommunens administration af reglerne om bygningstilskud har ikke været i overensstemmelse med lovgivningen, da tilbagefaldsreglen ikke finder anvendelse, når der er selvejende daginstitutioner i kommunen. Statsforvaltningen har imidlertid efter omstændighederne ingen bemærkninger til, at kommunen ikke foretager en efterregulering af det for meget udbetalte bygningstilskud.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 09-07-2012 14:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017