Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Byrådets beslutning om at ophæve et tidligere meddelt påbud
 
Dokument  udtalelse butik_redacted.pdf
 
Dato for udtalelse 01-01-1900
 
Resumé 

Statsforvaltningen har udtalt, at det efter Statsforvaltningens opfattelse ikke er i overensstemmelse med planloven og den for området gældende lokalplan, at JAFI A/S som en detailhandelsbutik, der ikke forhandler særligt pladskrævende varer, er placeret i en ejendom på Lundborgvej. Statsforvaltningen har videre udtalt, at byrådet i Viborg Kommune derfor har handlet i strid med planlovens § 51, stk. 5, da byrådet den 18. juni 2014 har truffet beslutning om at ophæve det tidligere meddelte påbud om, at ejendommen ikke må anvendes til detailhandel.

Det er på denne baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at byrådet i Viborg Kommune har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse efter planloven.

 
Publiceret 03-06-2016 10:36:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017