Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Gebyr for skriftlig restanceopgørelse
 
Dokument  udtalelse gebyr.pdf
 
Dato for udtalelse 30-11-2016
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune – ved at pålægge en advokat at betale et gebyr for en skriftlig restanceopgørelse udarbejdet til lejligheden af kommunen – har handlet i overensstemmelse med ejendomsbeskatningslovens § 30 A og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes adgang til at opkræve gebyr for meddelelse af ejendomsoplysninger til private.

Det er i den forbindelse Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke ud fra de på sagen foreliggende oplysninger er grundlag for at tilsidesætte Københavns Kommunes skøn i forhold til, i hvilken form og i hvilket omfang advokatfirmaets forespørgsel af 23. juli 2014 skulle besvares, og at der endvidere ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn vedrørende gebyrets størrelse på 100 kr. Kommunens skøn vurderes således at være udøvet inden for de rammer, der følger af offentligretlig lovgivning og de offentligretlige grundsætninger.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune – ved at pålægge en advokat at betale et gebyr for en skriftlig restanceopgørelse udarbejdet til lejligheden af kommunen, mens sælgers ejendomsmægler ikke er blevet pålagt et tilsvarende gebyr – ikke har handlet i strid med de almindelige offentligretlige grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen og grundsætningen om saglighed i forvaltningen.
 
Publiceret 05-12-2016 09:10:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017