Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Betaling for ambulant alkoholbehandling
 
Dokument  udtalelse alkoholbehandling.pdf
 
Dato for udtalelse 18-11-2016
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Fredensborg Kommune – ved at afvise at være forpligtet til at betale en ekstern leverandør for ambulant alkoholbehandling, som kommunen ikke har bevilliget – har handlet i overensstemmelse med den nugældende sundhedslov § 141, stk. 7, den dagældende sundhedslovs § 141, stk. 5, og frikommunelovens § 26.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at det i relation til det ovennævnte ikke har betydning, hvorvidt en ekstern leverandør er hjemmehørende i Fredensborg Kommune eller i en anden kommune, eftersom der ikke findes at være belæg for, at reglerne skal administreres forskelligt afhængigt af, hvor den eksterne leverandør er hjemmehørende.

Det er herudover Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke ud fra sagens oplysninger er grundlag for at antage, at Fredensborg Kommune ved sin skønsudøvelse vedrørende bevilling af ambulant alkoholbehandling har overtrådt regler, herunder offentligretlige grundsætninger, som vi påser overholdelsen af, eller at kommunen, efter meddelelse af bevilling, har afskåret borgerens ret til frit at vælge hvilket ambulant alkoholbehandlingssted, som pågældende ønsker at gøre brug af.
 
Publiceret 05-12-2016 09:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017