Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Boliganvisning efter almenboliglovens § 59, stk. 1
 
Dokument  2014-214656.pdf
 
Dato for udtalelse 12-12-2016
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det af Holbæk Kommune opstillede kriterium – hvorefter man skal have haft bopæl i Holbæk Kommune i mindst 2 år ud af de seneste 5 år, for at være omfattet af den kommunale boliganvisning - er i strid med almenboliglovens anvisningsregler.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at dette kriterium, som fremgår af den af kommunen fremsendte pjece om kommunens kriterier for opskrivning til bolig i kommunen, efter Statsforvaltningens opfattelse fremstår som en absolut afgrænsning af den ansøgnings- og opskrivningsberettigede kreds af borgere og dermed er egnet til på forhånd at afskære en bestemt gruppe af borgere med bopæl i kommunen fra at søge om en bolig i den kommunale boliganvisning.
 
Publiceret 19-12-2016 14:37:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017