Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Tildeling af tilladelser til taxikørsel m.m.
 
Dokument  tildeling af tilladelser til taxikørsel m m.pdf
 
Dato for udtalelse 02-01-2017
 
Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Holstebro Kommune har handlet i strid med § 10 i bekendtgørelse om taxikørsel m.v. ved i 2014 at tildele Vinderup Taxi tre taxitilladelser uden forudgående offentlig bekendtgørelse om, at disse tilladelser var ledige.

Statsforvaltningen finder på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at Holstebro Kommune ved nedlæggelse af en holdeplads i midtbyen, har handlet i strid med § 24 i bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

Statsforvaltningen finder endvidere på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at Holstebro Kommune ved tildeling af tre taxitilladelser på baggrund af et opslag af to tilladelser i april 2016, har handlet i strid med den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af.
 
Publiceret 06-01-2017 14:34:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017