Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Almene boliger - fordeling af lejen
 
Dokument  anonymiseret udtalelse af 1 juni 2017.pdf
 
Dato for udtalelse 01-06-2017
 
Resumé Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Hillerød Kommune ved afgørelsen af 16. december 2014 har handlet i strid med reglerne i almenlejelovens § 9, stk. 2, jf. almenboliglovens § 45, og § 77, stk. 2, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. ved ikke at tage højde for, at lejen i Engparken 1 skal tilpasses under hensyntagen til disse boligers indbyrdes brugsværdi.

Det er herefter Ankestyrelsens opfattelse, at boligernes indbyrdes brugsværdi i Engparken 1 – der før sammenlægningen var forskellig – også efter sammenlægningen skal være forskellig.

Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Hillerød Kommune om inden 2 måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til.
 
Publiceret 13-06-2017 09:55:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017