Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > O. Sektorlovgivning > Øvrige ministerier
Udtalelser:
-  (15. dec 2014)
- 2004-08-17 Andelsboligprojekt (17. aug 2004)
- Almene boliger - fordeling af lejen (1. jun 2017)
- Betaling for ambulant alkoholbehandling (18. nov 2016)
- Betaling for benyttelse af digitale byportaler (22. nov 2016)

Info om udtalelsen
Titel Serviceaftale om udførelse af vinterbekæmpelse
 
Dokument  udtalelse vinterbekæmpelse.pdf
 
Dato for udtalelse 13-06-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt, at privatvejsloven ikke indeholder hjemmel til, at kommunen kan tilbyde grundejerne en serviceaftale, hvorefter kommunen mod betaling foretager vinterbekæmpelse af kørebaner og renholdelse af rendestene på private fællesveje.

Det er også Ankestyrelsens opfattelse, at serviceaftalen på det foreliggende grundlag ikke kan anses for lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.
 
Publiceret 23-06-2017 09:56:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017