Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > D. Budget, regnskab og revision

D. Budget, regnskab og revision

Udtalelser:
- Bevillingsoverskridelser (31. aug 2007)
- Hedensted Kommune. Afslag på godkendelse af rev... (26. feb 2007)
- InfraService I/S - regnskab 2005 (16. sep 2008)
- InfraService I/S - regnskab 2006 (16. sep 2008)
- InfraService I/S - regnskab 2007 (16. sep 2008)

Info om udtalelsen
Titel Sønderborg Kommune - overførsel af udgift til rådgivning indenfor markedsføring fra driftsbudget til anlægsbudget
 
Dokument  2009-06-19.pdf
 
Dato for udtalelse 19-06-2009
 
Resumé Statsforvaltningen udtaler, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen at overføre udgiften fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Hensynet til at undgå en reduktion i bloktilskuddet i sammenhæng med sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter kan ikke anses for at være et sagligt hensyn. Der er heller ikke adgang til at kontere en udgift på drifts- eller anlægssiden alene med baggrund i, hvilken bevillings- og styringsmæssig kontrol, der ønskes med udgiften. Afgørende er således karakteren af den konkrete udgift, og rådgivningsopgaven knytter sig ikke til et anlæg i den naturlige sproglige forståelse af ordet.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 22-06-2009 08:18:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017