Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Århus Kommune. Ændring af serviceniveau på hjemmehjælpsområdet
 
Dokument  århus kommune - serviceniveau på hjemmehjælpsom...
 
Dato for udtalelse 16-03-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har efter en henvendelse fra Ældre Sagen udtalt: Hvis det følger af en afgørelse fra det sociale nævn, at ikke blot den afgørelse, nævnet har behandlet, men også andre af kommunens afgørelser er ugyldige, har kommunen pligt til at ophæve også disse andre afgørelser. Den skal gøre det af egen drift og uden at afvente eventuel klagebehandling. Statsforvaltningen havde ikke grund til at betvivle, at kommunen kender og følger disse regler.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 16-03-2012 09:25:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017