Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Samtlige kommuner i Region Midtjylland. Kommuners behandling af sager efter beskæftigelses- og sociallovgivningen
 
Dokument  udtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 30-03-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har konstateret, at der i 2010 gennemgående var væsentlige retlige mangler i mere end en fjerdedel af kommunernes afgørelser på beskæftigelses- og socialområdet. Det var afgørelser, som kommunerne havde haft lejlighed til at behandle to gange. Ved høring af kommunalbestyrelserne er der ikke fremkommet oplysninger, som giver grund til at anse en så høj fejlprocent som lovlig. Derfor er kommunalbestyrelserne forpligtet til at arbejde på en lavere procent af fejlagtige afgørelser. Statsforvaltningen har noteret sig, at nogle af kommunalbestyrelserne har iværksat foranstaltninger med det sigte at nedbringe antallet. Statsforvaltningen venter, at disse tiltag har udsigt til at skabe en højere grad af retssikkerhed i kommunernes administration. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke nu mere på baggrund af den gennemførte undersøgelse, men vil følge udviklingen i stadfæstelsesprocenten.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 30-03-2012 11:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017