Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Svar til en række borgere, som har rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende Lars Løkke Rasmussens tid som amtsborgmester.
 
Dokument  2008-05-14. lars løkke rasmussens tid som amtsb...
 
Dato for udtalelse 14-05-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at statsforvaltningen ikke finder at have kompetence til at udtale, hvorvidt det tidligere amtsråd i Frederiksborg Amtskommune eller amtsrådets medlemmer har handlet i strid med de dagældende regler for amtsrådets virksomhed. Statsforvaltningen bemærker dog generelt, at der ikke ses at foreligge omstændigheder, der - såfremt tilsynet havde haft kompetence til at behandle sagen - efter tilsynets praksis ville kunne have ført til rejsning af en tilsynssag.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 14-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017