Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Københavns Kommune afvisning mhv til at emnet er velbelyst
 
Dokument  københavns kommune arbejdsklausuler i indkøbsko...
 
Dato for udtalelse 22-08-2013
 
Resumé Statsforvaltningen afslog på det foreliggende grundlag at afgive vejledende udtalelse om, hvorvidt Københavns Kommune kan indsætte arbejdsklausuler i sine udbudskontrakter. Statsforvaltningen henviste til, at det rejste spørgsmål synes forholdsvis velbelyst i den foreliggende tilsynspraksis og til,  at der ikke forelå en beslutning i Borgerrepræsentationen om at søge en arbejdsklausul som skitseret indsat i sine indkøbskontrakter.
 
Publiceret 30-08-2013 09:37:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017