Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i interne dokumenter
 
Dokument  afvisning § 48 a.pdf
 
Dato for udtalelse 27-05-2015
 
Resumé Statsforvaltningen besluttede efter kommunestyrelseslovens § 48 a ikke at rejse en tilsynssag på baggrund af, at Region Hovedstaden havde givet afslag på aktindsigt i tre interne dokumenter efter offentlighedslovens § 23, stk. 1.  Statsforvaltningen henviste til, at dokumenterne ikke var afgivet til udenforstående, at dokumenterne ikke indeholdte oplysninger af en sådan karakter, at de var omfattet af offentlighedslovens § 26 og § 28, og at regionen havde foretaget en vurdering af, om der skulle meddeles aktindsigt i dokumenterne efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14.
 
Publiceret 03-06-2015 11:28:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017