Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Statsforvaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra Naturklagenævnet
 
Dokument  statsforvaltningens behandling af byggesag efte...
 
Dato for udtalelse 25-04-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens kapitel 5 om partshøring skal iagttages ved kommunens behandling af ansøgninger om byggetilladelser. Dette gælder uanset om tilladelsen kræver dispensation.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 16-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017