Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandlingsspørgsmål
 
Dokument  afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl...
 
Dato for udtalelse 04-08-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland udtaler: Påpeget, at det kommunale tilsyn selv afgør, om der er grundlag for at rejse en sag, og at tilsynet dermed adskiller sig fra et administrativt klageorgan, der giver klageren retskrav på at få behandlet en klage, såfremt denne i øvrigt opfylder procesforudsætningerne. Fremhævet en række faktorer, der har betydning for, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Påpeget, at der bl.a. skal knytte sig en vis aktuel retlig interesse i, at statsforvaltningen udtaler sig om det pågældende emne.

Konkret afviste statsforvaltningen at tage stilling til om, hvorvidt en række processuelle regler i lov om offentlige veje fortrænger partshøringsreglen i forvaltningslovens § 19 i forbindelse med en projekteret vejudvidelse, idet kommunen havde gennemført en proces, der havde givet de berørte lodsejere, herunder klageren, mulighed for at fremkomme med bemærkninger til projektet, og de fremkomne oplysninger var indgået i beslutningsgrundlaget.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 25-08-2008 17:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017