Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Udt. ifm. kommunes mgl. udarbejdelse af rapport for folkeskoleområdet
 
Dokument  udt. ifm. kommunes mgl. udarbejdelse af rapport...
 
Dato for udtalelse 23-09-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland udtaler: En kommune havde ikke efterlevet folkeskolelovens krav om udarbejdelse og offentliggørelse af årlig kvalitetsrapport for folkeskoleområdet. Samtidig havde kommunen tilkendegivet over for Skolestyrelsen, at den ikke agtede at udarbejde nævnte rapport, trods styrelsens anmodning herom. Konkret fandt Statsforvaltningen Nordjylland ikke grundlag for at bringe den kommunale styrelseslovs § 50 b i anvendelse. Statsforvaltningen lagde herved afgørende vægt på, at kommunen havde meddelt, at den i kvalitetsrapporten for det aktuelle skoleår også agtede at dække det forudgående skoleår, samt at Undervisningsministeriet havde lagt op til at acceptere en indkøringsfase for de nye kvalitetsrapporter. Statsforvaltningen bemærkede generelt, at der i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt tvangsbødeinstituttet skal bringes i anvendelse indgår proportionalitetsovervejelser.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 25-09-2008 12:20:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017