Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Herning Kommue. Aftaler indgået i medfør af almenboliglovens § 59.
 
Dokument  herning kommune. aftaler indgået i medfør af al...
 
Dato for udtalelse 11-10-2007
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at forhenværende Trehøje Kommune ikke kunne indgå aftaler i medfør af almenboligloven, der ikke er indgået med henblik på en kommunal anvisningsret til dækning af påtrængende boligsociale opgaver.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 09-10-2008 12:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017