Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Høje-Taastrup Kommune – annoncering på internetside
 
Dokument  høje-taastrup kommune. annoncering på internets...
 
Dato for udtalelse 05-12-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at statsforvaltningen efter en gennemgang af det fremsendte materiale fra kommunen ikke finder, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Høje-Taastrup Kommune har handlet i strid med regler, der påses af statsforvaltningen. Statsforvaltningen lægger herved vægt på, at kommunen har oplyst, at den – i modsætning til hvad der er fremgået af pressen - ikke stiller gratis internet til rådighed for borgerne, men blot bringer kommunal information på et website. Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke videre i sagen.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 12-12-2008 10:54:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017