Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Lyngby-Taarbæk Kommune - afvisning af sag om udbud af fast ejendom
 
Dokument  lyngby-taarbæk kommune - afvisning af sag om ud...
 
Dato for udtalelse 15-12-2008
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget har tilsidesat reglerne om salg af kom-munens faste ejendomme, herunder kravet om salg til mar-kedspris.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 19-12-2008 14:14:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017