Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning på grund af manglende kompetence
 
Dokument  2006-12-12 afvisning på grund af manglende komp...
 
Dato for udtalelse 12-12-2006
 
Resumé Statsamtet København udtaler at det ikke har kompetence til at behandle klagen, da amtets endelige dispensationer i henhold til naturbeskyttelsesloven vil kunne påklages til Naturklagenævnet, som efter statsamtets opfattelse også vil kunne tage stilling til klager over inhabilitet, herunder myndighedsinhabilitet, i forbindelse med forhåndsdispensationer samt klager over manglende partshøring.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 28-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017