Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om ind-frielse af hjemfaldspligt
 
Dokument  k kommune - afvisning af stillingtagen til spør...
 
Dato for udtalelse 30-06-2009
 
Resumé Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kom-munes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt som spørgsmål om tilbagebetaling ved tidligere sket indfrielse af hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 30-06-2009 14:30:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017