Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Viborg Kommune. Inhabilitet
 
Dokument  viborg kommune. inhabilitet.pdf
 
Dato for udtalelse 07-09-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har ikke fundet, at Viborg Kommune, i forbindelse med en kommunalisering af Løgstrup Børnehave, har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af Tilsynet. Under hensyn til kommunens opmærksomhed på risikoen for myndighedsinhablitet og grundige vurdering af sagen som følge heraf, fandt statsforvaltningen ikke grundlag for at statuere inhabilitet, selvom kommunen både var aftalepart og godkendelsesmyndighed.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 08-09-2009 11:41:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017