Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Kommune ikke forpligtet et udarbejde nyt materiale i forbindelse med aktindsigt
 
Dokument  z kommune.pdf
 
Dato for udtalelse 21-09-2009
 
Resumé Udtalt, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven kun omfatter eksisterende materiale. Offentlige myndigheder, herunder kommuner, har således ikke i forbindelse med imødekommelse af en anmodning om aktindsigt pligt til at udarbejde nyt supplerende materiale eller bearbejde de foreliggende oplysninger. Z Kommune havde derfor ikke efter offentlighedsloven pligt til at udarbejde supplerende materiale med henblik på at kvalificere de foreliggende, tilgængelige regnskabsoplysninger vedrørende de kommunale skoletilbud. En egentlig pligt for kommuner til at udarbejde specificeret budgetmateriale for kommunale ydelser skal således fremgå af lovgivningen. Endvidere udtalt, at det forudsætningsvis følger af bestemmelsen i offentlighedslovens § 16, stk. 2, at en myndighed, der må forudse, at en bebudet afgørelsesdato angående aktindsigten ikke kan overholdes, skal orientere den aktindsigtsbegærende, dels om hvorfor anmodningen ikke har kunnet imødekommes til den angivne tidspunkt, dels om hvornår afgørelse herefter kan forventes at foreligge. Således som sagen var oplyst havde Z Kommune ikke iagttaget dette i forbindelse med behandling af aktindsigtsbegæring.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 01-10-2009 13:12:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017