Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Tønder kommune. Kommunalbestyrelsesmedlemmers eventuelle erstatningsansvar ved salg efter udbud til næsthøjeste bydende.
 
Dokument  tønder kommune. vedr. salg af grunde..pdf
 
Dato for udtalelse 22-12-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har til Tønder Byråd udtalt, at den ikke finder grundlag for, i medfør af styrelsesloven § 50, stk. 1, at anlægge erstatningssag mod de medlemmer af den tidligere Skærbæk Kommunalbestyrelse, der traf beslutning om at afhænde en fast ejendom til næsthøjest bydende. Beslutningen var efter statsforvaltningens opfattelse ulovlig og påførte kommunen et tab.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 22-12-2009 14:53:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017