Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel En kommunalbestyrelses håndtering af en renoveringssag, der modtager EU-midler.
 
Dokument  2010-04-20 kommunalbest. håndtering af renovssa...
 
Dato for udtalelse 20-04-2010
 
Resumé Under hensyn til, at Erhvervs- og byggestyrelsen samt Indenrigs- og sundhedsministeriet har udbetalt tilskuddene på grundlag af de indsendte, revisorpåtegnede regnskaber, jf. vilkår og reglerne herom, som påses af de pågældende myndigheder, finder statsforvaltningen ikke at der er anledning til at foretage en nærmere undersøgelse, jf. lov om kommunernes styrelse § 48A, idet der ikke er noget, der tyder på, at Y kommunalbestyrelse har handlet i strid med reglerne om mål-2 tilskud eller i øvrigt har tilsidesat offentligretlige regler i forbindelse med sagens behandling.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 26-04-2010 10:46:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017