Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Svendborg Kommune - suspension
 
Dokument  resultat.pdf
 
Dato for udtalelse 17-06-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark suspenderer Svendborg Byråds beslutning af 27. april 2010 om godkendelse af betalingsvedtægten for Svendborg Spildevand A/S - dog alene for så vidt angår betalingsvedtægtens punkt 3.3.1, der omhandler det specifikke særbidrag - med henblik på at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag til brug for vurderingen af lovligheden af kommunens beslutninger efter forvaltningsloven
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 24-06-2010 07:45:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017