Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Struer Kommune. Vedr. Jobcenter Struer
 
Dokument  struer kommune. vedr. jobcenter struer.pdf
 
Dato for udtalelse 28-07-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland har udtalt, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn med kommunale medarbejderes handlinger og undladelser, men alene med kommunalbestyrelsen som kommunens øverste ansvarlige organ. Statsforvaltningen har noteret sig, at kommunens borgmester er orienteret om sagen, at kommunen har taget initiativ til at få afklaret uklarheder i retsgrundlaget for jobcenteret samt at kommunens ledelse har truffet forholdsregler til at sikre lovlig og smidig administration.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 10-08-2010 10:58:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017