Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Afvisning på grund af manglende kompetence
 
Dokument  2006-12-12. frederiksborg amtskommune. afvisnin...
 
Dato for udtalelse 12-12-2006
 
Resumé Statsamtet København har ikke kompetence til at behandle klagen, da amtets endelige afgørelser i fobindelse med etablering af en sti om Esrum Sø vil kunne påklages til særlige klageinstanser, som efter statsamtets opfattelse vil kunne tage stilling til de enkelte klagepunkter.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 28-05-2008
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017