Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Favrskov Kommune. Kommunens tilsynspligt efter planloven
 
Dokument  favrskov kommune. kommunens tilsynspligt efter ...
 
Dato for udtalelse 11-11-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt ikke grundlag for at reagere over for, at Favrskov Kommune som tilsynsmyndighed efter planloven havde handlet, som om en lokalplan havde fornøden hjemmel i kommuneplanen. Sådan hjemmel fik planen senere ved et vedtaget og af Naturklagenævnet opretholdt kommuneplantillæg.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 15-11-2010 08:22:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017