Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.

Udtalelser:
- Afvisning - Statsforvaltningen har ikke kompete... (27. mar 2008)
- Afvisning af at rejse en tilsynssag om afslag p... (2. sep 2015)
- Afvisning af at rejse sag om aktindsigt i inter... (27. maj 2015)
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Afvisning ej realitetsbehandling af sagsbehandl... (4. aug 2008)

Info om udtalelsen
Titel Hedensted Kommune. Salg af fast ejendom uden udbud.
 
Dokument  hedensted kommune. offentligt udbud.pdf
 
Dato for udtalelse 20-12-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland udtalte til Hedensted Kommune, at den i almindelighed lægger kommunens faktiske oplysninger til grund for sin sagsbehandling. Det forekom mest nærliggende at antage, at salg af ejendomme var sket uden udbud. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at lovgivningens regler efterleves, også efter delegation.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 21-12-2010 10:15:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017