Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > F. Optagelse af lån, vedtægter m.v.

F. Optagelse af lån, vedtægter m.v.

Udtalelser:
- 2004-10-29 Garanti for huslejebetaling for musi... (29. okt 2004)
- Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af ud... (12. dec 2007)
- Favrskov Kommune. Vedr. kommunegaranti for et f... (17. dec 2010)
- Haderslev Kommune - Renteswap-arrangement (14. maj 2013)
- Initiativret efter KSTL § 11, stk. 1 – Delegati... (3. feb 2016)

Info om udtalelsen
Titel Initiativret efter KSTL § 11, stk. 1 – Delegationsforbudet i KSTL § 41, stk. 1
 
Dokument  2014-185434 udtalelse 03-02-2016.pdf
 
Dato for udtalelse 03-02-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at et forslag om indbringelse af et spørgsmål om straksindfrielse af schweizerfranclån og omlægning til danske kroner fandtes indbragt for kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1.

Statsforvaltningen har konstateret, at kommunens økonomiudvalg traf beslutning om indfrielse og omlægning af lånet efter delegation fra kommunalbestyrelsen, der havde fastsat nærmere retningslinjer for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser lånekonvertering kunne finde sted.

Statsforvaltningen har bemærket, at der er beskrevet tilfælde i sagen, hvor økonomiudvalget har bemyndiget administrationen til at optage lån i forbindelse med lånekonvertering, og hvor der ikke er oplysninger om, at bemyndigelsen har været behandlet i kommunalbestyrelsen. Det er alene kommunalbestyrelsens kompetence at træffe en sådan beslutning.

 
Publiceret 09-02-2016 15:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017