Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Lolland Kommune om tilbagekaldelse af dispensation
 
Dokument  udtalelse - om tilbagekaldelse.pdf
 
Dato for udtalelse 31-01-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Lolland Kommune ikke har truffet en lovlig afgørelse om at tilbagekalde en tidligere meddelt dispensation. Kommunen ses ikke at have foretaget den konkrete afvejning af de forskellige hensyn, som forudsættes ved vurderingen af, om der kan ske tilbagekaldelse. Det er samtidig statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke har iagttaget de formelle krav til begrundelse. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at kommunen har tilsidesat reglerne om gebyrfastsættelse, herunder hvile-i-sig-selv princippet, eller partshøringsreglerne.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 10-02-2012 10:52:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017