Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Holstebro Kommune. Tilsyn med kolonihaveområder
 
Dokument  holstebro kommune. tilsyn med kolonihaveområder...
 
Dato for udtalelse 24-10-2012
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland anfægtede ikke, at Holstebro Kommune som tilsynsmyndighed efter planloven og byggeloven ikke efter en modtagen anmeldelse havde foretaget videre undersøgelser, f.eks. et stikprøvetjek i lokalplanområdet eller at indhente oplysninger fra de ansvarlige ejere eller lejere. Kommunens skøn udøves under retligt ansvar for konsekvenserne af et eventuelt mangelfuldt tilsyn.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 24-10-2012 08:47:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017