Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Flexbolig, boligreguleringsloven, skøn under regel
 
Dokument  flexbolig.pdf
 
Dato for udtalelse 15-09-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Fanø Byråd ved beslutningen af 7. oktober 2013 helt har afskåret muligheden for at opnå flexboligtilladelse efter boligreguleringsloven, hvilket – såfremt der er tale om, at en flexboligtilladelse ikke er i strid med anden lovgivning, herunder lokalplaner – er i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om, at en myndighed ikke lovligt kan opstille regler, der afskærer eller begrænser en skønsmæssig afvejning.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Fanø Kommune aktuelt administrerer reglerne om flexboligtilladelse i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder den forvaltningsretlige grundsætning om, at en myndighed ikke lovligt kan opstille regler, der afskærer eller begrænser en skønsmæssig afvejning, hvorfor vi ikke fortager videre i sagen.
 
Publiceret 21-09-2016 14:02:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017