Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Delegation af myndighedsudøvelse til private
 
Dokument  delegation.pdf
 
Dato for udtalelse 22-11-2017
 
Resumé Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Odsherred Kommune ikke kan overlade til en privat forening at beregne og opkræve betaling fra de forretningsdrivende for brug af et gågadeareal.

Det er vores vurdering, at der er tale om myndighedsudøvelse, når en kommune opkræver betaling efter vejlovens § 80 for brug af et gågadeareal. Det kræver derfor en klar og udtrykkelig lovhjemmel for, at kommunen ved en aftale kan overlade det til en privat forening at beregne og opkræve betaling fra de enkelte forretningsdrivende for brug af et gågadeareal.

Vi har lagt til grund, at der i vejloven ikke er en klar og udtrykkelig hjemmel til at overlade opkrævning af betaling for brug af vejareal til private.

Vi har anmodet byrådet i Odsherred Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til. Vi har også bedt om at blive orienteret, når kommunen har opsagt aftalen med foreningen.
 
Publiceret 27-11-2017 11:19:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017