Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Lighedsgrundsætningen ikke tilsidesat ifm. opsigelse af privat leverandør
 
Dokument  udtalelse.doc
 
Dato for udtalelse 11-02-2009
 
Resumé 

Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at:

Statsforvaltningen Nordjylland fandt – på baggrund af sagens oplysninger ikke – at der var tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at Z Kommune i forbindelse med en konkret opsigelse af et privat selskab i 2006 tilsidesatte den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning eller fritvalgslovgivningens krav om ligebehandling af leverandørerne.

Det var uklart om og i hvilket omfang den kommunale leverandør havde fået særligt systematiserede informationer om modtagne registrerede nødkald i bagvagtssystemet, der var forbeholdt den kommunale leverandør, således at der derved kunne siges at være sket et brud på fritvalgslovgivningens forbud mod forskelsbehandling af leverandørerne.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 13-02-2009 12:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017