Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Fredensborg Kommune – ordning med delegation af sagsbehandlingsopgaver ikke ulovlig
 
Dokument  fredensborg kommune ordning med delegation af s...
 
Dato for udtalelse 01-02-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de opgaver, som Falck Hjælpemidler A/S varetager for Fredensborg Kommune, vedrører tilvejebringelse af oplysningsgrundlaget for sagens afgørelse, hvilket må anses som faktisk forvaltningsvirksomhed. Statsforvaltningen finder ikke grundlag for at antage, at Falck Hjælpemidler A/S i forbindelse med ordningen med Fredensborg Kommune har nogen indflydelse på den afgørelse, som kommunen træffer i sagerne. Det antages, at der ikke kræves udtrykkelig lovhjemmel, men alene kræves bevillingsmæssig hjemmel, for at offentlige myndigheder kan overlade opgaver vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed til private. På den baggrund finder statsforvaltningen ikke grundlag for at anse ordningen som ulovlig.
 
Statsforvaltning Hovedstaden
 
Publiceret 09-02-2010 15:07:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017