Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Ordning med tidlig overgang til DUS-ordning for dele af kommunens førskolebørn
 
Dokument  2010-04-13 ordn. med tidl. overgang til dus....pdf
 
Dato for udtalelse 13-04-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland finder, at byrådet kan beslutte, at børn overflyttes fra et dagtilbud til et andet alderssvarende og relevant tilbud som f.eks. SFO eller fritidshjem forud for undervisningsstart i forbindelse med tilrettelæggelse af dagtilbuds- og skolestrukturen.

Statsforvaltningen finder endvidere, at et byråd – hvis lovgivningen i øvrigt er overholdt – kan beslutte, at der i nogle områder af kommunen skal gælde en anden tidsfrist for overflytning af førskolebørn end for andre områder i kommunen.

 
Statsforvaltning Nordjylland
 
Publiceret 26-04-2010 10:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017