Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Procedure i forbindelse med tildeling af fast tilskud til haller
 
Dokument  procedure i forbindelse med tildeling af fast t...
 
Dato for udtalelse 28-09-2010
 
Resumé Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at den kommunale myndighed i Thisted har handlet ulovligt som følge af usaglig forskelsbehandling i forbindelse med afslag på tilskud – ud over det beløb som hallerne tildeles i henhold til folkeoplysningsloven - til Bodum-Ydby Skytte- og fritidscenter samt Østerild Multicenter.

Der henses til, at statsforvaltningen finder det sandsynliggjort, at myndighedens begrundelse for den foreliggende forskelsbehandling ikke er subjektiv rigtig.

For så vidt angår tilskud til haller efter folkeoplysningsloven, finder statsforvaltningen ikke, at der i folkeoplysningsloven er grundlag for en forskelsbehandling af idrætshaller henholdsvis over og under 800 kvm.

Statsforvaltningen udtaler endvidere, at det ikke findes sandsynliggjort, at den pågældende forskelsbehandling afhængig af den enkelte hals størrelse er sagligt begrundet.
 
Statsforvaltning Nordjylland
 
  
 
Nordjylland
 
Publiceret 28-09-2010 15:48:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017