Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Randers Kommune. Tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven.
 
Dokument  randers kommune. tilsynspligt efter miljøb..pdf
 
Dato for udtalelse 31-03-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt i en sag om nabostøj ikke grundlag for at antage, at Randers Kommune havde forsømt sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Da borgeren ikke havde sandsynliggjort, at kommunen havde tilbageholdt dokumenter fra aktindsigt, og da statsforvaltningen ikke havde grundlag for at antage, at kommunen havde handlet i strid med retlige regler om den måde, hvorpå den havde givet aktindsigt, foretog statsforvaltningen sig ikke videre, men henledte opmærksomheden på klageadgangen til Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 31-03-2011 15:06:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017