Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Skive Kommune. Sagsbehandlingstid ved tilladelse til husstandsvindmøller
 
Dokument  sj__1_ - 17-03-11 udtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 17-03-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland oplyste en borger, at der ikke gælder generelle regler om den tid, der lovligt må medgå til behandling af en sag hos en kommune, eller om pligt til at besvare henvendelser inden for en bestemt tid. På ulovbestemt grundlag må antages, at en kommune er forpligtet til at fremme en sags behandling mest muligt under hensyn til navnlig sagens karakter og de forhåndenværende ressourcer; sager må ikke op- eller nedprioriteres med usagligt formål. Skive Kommune sås ikke at have overtrådt disse regler i en sag om tilladelse til husstandsvindmøller.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 31-03-2011 15:38:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017