Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > P. Offentligretlige grundsætninger

P. Offentligretlige grundsætninger

Udtalelser:
- 2007-03-27 Kommunal garanti til andelsprojekt k... (25. maj 2007)
- Broager Kommune - jubilæumsgratiale (20. dec 2007)
- Brøndby Kommune – ulovlig delegation af myndigh... (1. feb 2010)
- Delegation af myndighedsudøvelse til private (22. nov 2017)
- Egedal Kommune - Ulovlig delegation af myndighe... (9. okt 2009)

Info om udtalelsen
Titel Aarhus Kommune. Udmøntning af budgetreduktioner
 
Dokument  aarhus kommune. udmøntning af budgetreduktioner...
 
Dato for udtalelse 06-04-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Midtjylland fandt efter henvendelse fra Enhedslistens byrådsgruppe, at det var lovstridigt, når Aarhus Byråds administration i en sag om budgetreduktioner var blevet anvendt til at udarbejde et materiale til særligt brug for forligspartiernes grupper i byrådet. Byrådet havde endvidere ikke lovligt kunnet beslutte, at en politisk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i administrationens arbejde og dermed give denne kreds en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer. Endelig fandt statsforvaltningen, at i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af administrationen var gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, måtte ethvert kommunalbestyrelsesmedlem have krav på indsigt i det efter anmodning.
 
Statsforvaltning Midtjylland
 
Publiceret 07-04-2011 10:32:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017