Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > Q. Udbudsbekendtgørelsen

Q. Udbudsbekendtgørelsen

Udtalelser:
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Assens Kommune - anmodning om dispensation fra ... (10. nov 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt udbud (18. jan 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt ud... (27. mar 2009)
- Assens Kommune - dispensation fra reglerne om o... (11. maj 2010)

Info om udtalelsen
Titel Esbjerg kommune - anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt udbud
 
Dokument  2011-614 218.pdf
 
Dato for udtalelse 13-10-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark kan imødekomme anmodningen. Statsforvaltningen konstaterer, at overdragelsen af ejendommen sker med henblik på udskillelse og videreførelse af den kommunale vandforsyningsvirksomhed i Esbjerg Kommune i henhold til vandsektorloven. Statsforvaltningen bemærker, at overdragelsen af den pågældende ejendom tidligst kan få virkning fra den 16. november 2000, da bestyrelsen i Bjøvlund Vandværk I/S traf beslutning om en godtgørelse til daværende Bramming Vandforsyning for deres udgifter i forbindelse med indvindingsret og byggeret på arealet samt for eksisterende boringer og prøvepumpning.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 17-10-2011 07:36:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017