Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > Q. Udbudsbekendtgørelsen

Q. Udbudsbekendtgørelsen

Udtalelser:
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Assens Kommune - anmodning om dispensation fra ... (10. nov 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt udbud (18. jan 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt ud... (27. mar 2009)
- Assens Kommune - dispensation fra reglerne om o... (11. maj 2010)

Info om udtalelsen
Titel Kerteminde Kommune - anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt udbud (2 mageskifteaftaler og 1 videresalg
 
Dokument  2011-614 220.pdf
 
Dato for udtalelse 21-11-2011
 
Resumé Statsforvaltningen Syddanmark kan imødekomme anmodningerne. For så vidt angår mageskifterne, er begrundelsen, at mageskifteaftalerne er afgørende for et større projekts gennemførelse. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at kommunen ønsker at etablere og udvikle et rekreativt naturområde nord for Kerteminde by, kaldet ”Sybergland”. For så vidt angår videresalget har statsforvaltningen noteret sig, at de to omhandlede arealer ligger indenfor det område, som planlægges udlagt til golfbane. Den del af ansøgningen imødekommes, da overdragelserne sker med henblik på, at de to ejendomme kan indgå i forbindelse med et større projekts gennemførelse.
 
Statsforvaltning Syddanmark
 
Publiceret 25-11-2011 07:33:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017