Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > Q. Udbudsbekendtgørelsen

Q. Udbudsbekendtgørelsen

Udtalelser:
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Assens Kommune - anmodning om dispensation fra ... (10. nov 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt udbud (18. jan 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt ud... (27. mar 2009)
- Assens Kommune - dispensation fra reglerne om o... (11. maj 2010)

Info om udtalelsen
Titel Fejl i offentligt udbud
 
Dokument  udtalelse.pdf
 
Dato for udtalelse 22-01-2016
 
Resumé Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes annoncering af det offentlige udbud ikke har været i overensstemmelse med § 3, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af henholdsvis kommunens og regionens faste ejendomme, eftersom udbudsmaterialet har indeholdt væsentlige fejl, og der har været annonceret væsentligt uoverensstemmende udbud samtidig.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at de i sagen foreliggende oplysninger giver anledning til tvivl om, hvorvidt den af mægleren foretagne vurdering vedrører et areal på 1.292 m² eller hele det omhandlede areal på over 2.500 m².
 
Publiceret 16-03-2016 09:51:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017