Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > Q. Udbudsbekendtgørelsen

Q. Udbudsbekendtgørelsen

Udtalelser:
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Assens Kommune - anmodning om dispensation fra ... (10. nov 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt udbud (18. jan 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt ud... (27. mar 2009)
- Assens Kommune - dispensation fra reglerne om o... (11. maj 2010)

Info om udtalelsen
Titel Fejl i offentligt udbud, markedspris
 
Dokument  udtalelse vedr udbud.pdf
 
Dato for udtalelse 06-07-2016
 
Resumé Udtalelse af 22. januar 2016

Statsforvaltningen har udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes annoncering af det offentlige udbud ikke har været i overensstemmelse med § 3, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af henholdsvis kommunens og regionens faste ejendomme, eftersom udbudsmaterialet har indeholdt væsentlige fejl, og der har været annonceret væsentligt uoverensstemmende udbud samtidig.

Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at de i sagen foreliggende oplysninger giver anledning til tvivl om, hvorvidt den af mægleren foretagne vurdering vedrører et areal på 1.292 m² eller hele det omhandlede areal på over 2.500 m².

Udtalelse af 6. juli 2016

Statsforvaltningen har udtalt, at Statsforvaltningen ikke foretager videre vedrørende punktet om Middelfart Kommunes annoncering af det offentlige udbud, eftersom kommunen har erkendt, at der er begået fejl i forbindelse med annonceringen af det offentlige udbud, og eftersom kommunen har taget til efterretning, at de begåede fejl har medført, at annonceringen af udbuddet ikke var været i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen.

Statsforvaltningen har ikke kompetence til at udtale sig om gyldigheden af salgsaftalen indgået vedrørende B og A.

Statsforvaltningen har endvidere udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at det må lægges til grund, at salget af B og A er sket til markedsprisen, og at Middelfart Kommune ved salget af de kommunale ejendomme – for så vidt angår prisen – har handlet økonomisk forsvarligt og inden for rammerne af den lovgivning, som Statsforvaltningen påser, at kommunerne overholder.
 
Publiceret 10-08-2016 14:58:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017