Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.

Emner > Q. Udbudsbekendtgørelsen

Q. Udbudsbekendtgørelsen

Udtalelser:
- Afvisning af sag vedrørende salg af fast ejendom (11. apr 2014)
- Assens Kommune - anmodning om dispensation fra ... (10. nov 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt udbud (18. jan 2010)
- Assens Kommune - dispensation fra offentligt ud... (27. mar 2009)
- Assens Kommune - dispensation fra reglerne om o... (11. maj 2010)

Info om udtalelsen
Titel Odsherred Kommune meddeles tilladelse til salg af kommunal ejendom uden offentligt udbud
 
Dokument  odsherred kommune - tilladelse til salg uden of...
 
Dato for udtalelse 17-02-2009
 
Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der i medfør af ud-budsbekendtgørelsen § 2, stk. 3 meddeles Odsherred Kommune godkendelse til salg af ejendom til 100% kom-munalt ejet aktieselskab uden offentligt udbud.
 
Statsforvaltning Sjælland
 
Publiceret 20-02-2009 11:40:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017